Subvencions per a projectes d’autocompostatge

L’Agència de Residus de Catalunya ha obert una convocatòria de subvencions per a l’any 2017 per a projectes  de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals, inclosos projectes d’autocompostatge.

El termini per presentar sol·licituds és de 2 mesos des de la publicació de la convocatòria al DOGC  (núm. 7356  publicat el 25/04/2017)


Podeu trobar més informació a la web de l’Agència de Residus de Catalunya

Butlletí de Compostaenred, número 29

Ja podeu llegir el nou butlletí de Compostaenred d'aquest trimestre!


Estimació de la humitat d’una mostra de compost

En Daniel Franco, en el seu treball de final de grau d’Enginyeria Química (UB), ha fet un estudi per trobar un mètode per determinar si la humitat del material que s’està compostant en un compostador domèstic és la correcta o  bé cal corregir-la, donat que si és massa elevada es poden donar condicions anaeròbiques i si és massa baixa, la matèria orgànica es degrada més lentament.

Ha desenvolupat un mètode simple i barat que consisteix en introduir una broqueta en el material que s’està compostant i segons l’aspecte d’aquesta un cop es treu, saber si el compost està molt sec, amb humitat correcta o massa humit. Així es pot controlar el procés de forma eficaç.


Recordeu que podeu trobar informació sobre estudis en temes de compostatge al següent enllaç: http://millorquenou.cat/cat/millor_publicacions
Aviat també podreu consultar el treball de Daniel Franco.

Nou butlletí de Compostaenred

Arriba el butlletí de Compostaenred número 28, doneu-li una ullada!